Kosztorysy – Wyceny

Inwestycja budowlana bez rzetelnego, opartego na doświadczeniu rynkowym i realistycznym oszacowaniu zakresu robót oraz kosztów byłaby wielce ryzykowna, dlatego wiele wysiłku poświęcamy na opracowanie kosztorysów wykonywanych przez nas budów.

Dla naszych Klientów wykonujemy BEZPŁATNIE wycenę projektu.

Ponieważ budownictwo, zwłaszcza jednorodzinne, charakteryzują się dużą różnorodnością – nie jest możliwe ustalenie sztywnego cennika. Każda inwestycja czy to budowlana, czy remontowa, wymaga osobistej wizyty na przyszłym placu budowy oraz indywidualnej wyceny na podstawie projektu lub obmiaru wykonanego z natury.

Kosztorysy wykonujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i cenniki Sekocenbudu, korygując do cen obowiązujących w regionie.

Im więcej czasu poświęca się na tym etapie inwestycji na analizę i omówieni przyszłych prac i jej warunków, tym lepsze i ekonomicznie bardziej satysfakcjonujące efekty osiągniemy

[facebook]