Adaptacje

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu adaptację projektów gotowych.

Nasza firma współpracuje z wieloma architektami, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom pomoc w wykonaniu projektu domu lub adaptacji projektu już posiadanego przez Klienta.

Adaptacja projektu typowego do warunków miejscowych polega na:
1Dostosowaniu projektu architektoniczno-budowlanego do warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy,
2Dostosowaniu projektu do warunków istniejących na danym terenie: dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, adaptacja konstrukcji więźby dachowej,

 

3Sporządzeniu projektu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia lub zapewnienia dostaw mediów
4Dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora

 

 

[facebook]